Čistilni sistemi

Čistilna naprava je “srce” vsakega bazena. Brez nje voda hitro postane motna. Kroženje vode v bazenu in hkrati dobra filtracija so poleg dezinfekcije osnovni pogoj za čisto in neoporečno vodo v bazenu.

Za manjše montažne bazene so uporabne manjše čistilne naprave sestavljene iz preprostega skimmerja in manjšega filtra, ki je ob bazenu. Izbiramo lahko med nekaj možnostmi, od najbolj preprostih, do takih ki so podobni čistilnim napravam v večjih bazenih. Cena solidne čistilne naprave za montažne bazene lahko hitro preseže ceno montažnega bazena.

Pri večjih bazenih v katerih so večje količine vode ( nad 30 m3 ), je potrebno pri gradnji bazena obvezno razmišljati še o zmogljivi čistilni napravi. Sestavljena naj bo iz dobrega peščenega filtra, ki naj ne bo premajhen, črpalke s predfiltrom ( ki ima plastično ohišje ), ter s potrebnimi cevnimi napeljavami na elemente vgrajene v steni bazena.